บริษัท กิจทรัพย์อุดม จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกลืออุตสาหกรรม ทุกชนิด
เรซิ่นกรองน้ำ และ เคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งปลีกและส่งบริษัทที่มีบริการจัดส่งสินค้าให้โดยรถส่งสินค้าของบริษัท ท่านสามารถสอบถามราคา และสินค้ากับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทได้ในเวลาทำการ