บริษัท กิจทรัพย์อุดม จำกัด(KIJSUBUDOM CO.,LTD) ดำเนินกิจการมากกว่า 25 ปี โดยเริ่มแรกใช้ชื่อว่า ร้านกิจทรัพย์อุดม และได้จดทะเบียนเป็นบริษัท กิจทรัพย์อุดม จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2537

     บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา คุณภาพสินค้า บริการ และการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000:2001 ในปี พ.ศ. 2548 และบริษัท ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง

Website builder by ninewebsite.com
บริษัท กิจทรัพย์อุดม จำกัด(KIJSUBUDOM CO.,LTD.)
10/3-4 ลาดพร้าว 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2513-4433 แฟกซ์. 0-2512-3538 Email :